Buďme konkurenceschopní

Žijeme v době střetu personality jedince s entitou vytvořenou lidmi zvanou AI (umělá inteligence).

Zdálo by se, že je „čas skládat zbraně“. Přece, jak může jedna osobnost, jedna mysl soupeřit s poznatky milionů, miliard lidí a věků? Někdo si řekne, že může ještě stále soupeřit s tím a tím užitým algoritmem a jiný zas, že je ještě možnost ten a ten algoritmus vylepšit, vytvořit jiný, dokonalejší kód.

Vím ze zkušenosti jen to, že dokud jsou tu otázky, na které hledáme odpovědi, naše cesta ještě není u konce.

Moje rada zní, buďme konkurenceschopní, pracujeme na sobě, inovujme, zkonkretizujme vize, sny a cílevědomě je realizujme. Stále budeme mít v tomto i budoucím světě místo, protože inspirace nás nikdy nevede ke zmaru. Vemte na cestu smysl pro dobrodružství a objevujte.

Každý dobrý podnikatelský plán obsahuje manipulační prostor, prostor pro variabilitu nákladů. Svět se mění, prostředky se vyvíjejí, vize zůstávají. Nejsou srovnatelné, každá osobnost sní o něčem jiném. A i když by se mohlo jevit, že nápad toho či onoho je malicherný nebo významně přerůstá ten náš, ve finále vlivem synergie do sebe můžou zapadnout jako drobné puzzle proto, aby se svět posunul přesně tam, kam má.

🔆Zapišme si do deníčků: buďme konkurenceschopní.

Dělejme vše, abychom se mohli na sebe podívat do zrcadla a říct si: „dobrá práce. To, co vidím, je přesně to, co vidět chci a nechci si to pamatovat jako záblesk vzpomínky na jednu úspěšnou chvíli v životě, ale chci tím být. Jsem nejlepší verzí sebe sama právě teď. Už jsem se omluvil/a, už jsem odpustil/a. Jsem tu a jsem tu rád/a.“

Konkurence není to, co mě ohrožuje, ale to, co mi dává možnost vymezit se vlastní originalitou.

Buďme konkurenceschopní = buďme originální (buďme nejlepší verzí sebe sama tady a teď 🙂).

©️SKC