Česko končí s chudobou, jde to?

https://ceskokoncischudobou.cz/

Po kliknutí na odkaz zjistíte pouze zdánlivou pravdu**.

I kdyby v Česku, ať je tím myšleno cokoli, chudoba byla, daleko škodlivější je chudoba lidství. Ta se vyskytuje celosvětově.

Protože vždy existuje opak stvořeného, třebaže opět zdánlivý, je třeba připomenout, že největší bohatství člověka spočívá právě v bohatství lidství.

Lidskost je největší bohatství člověka,

A projevit se může různě.

** projekty vznikaly, budou vznikat a vznikají a stejně tak je tomu s jejich zánikem. Myšlenky zůstávají a mají ohromnou snahu se projevit a realizovat, třebaže na to člověk v jeden okamžik nemá dost sil, času, vědomostí, zkušeností…Eva podala jablko Adamovi.