Rukověť bojovníka světla , Paulo Coleho ++

Jakmile mistr vidí, že je bojovník sklíčený, řekne mu:

„Ty nejsi to, co se objeví, i když zesmutníš. Ty jsi mnohem víc než to.

Zatímco mnozí odešli – z důvodů, které nikdy nepochopíme -, ty jsi stále zde.

Proč Bůh odvedl tak neuvěřitelné lidi a nechal tu tebe?

V této chvíli už miliony osob rezignují. Nehněvají se, nepláčí, dál nic víc nedělají, jen čekají, až přijde čas. Ztratili schopnost reagovat.

Ty jsi smutný. To dokazuje, že tvoje duše je ještě naživu.“

Rukověť bojovníka světla , Paulo Coleho +

Bojovník světla ví, že nikdo není hloupý, a každého člověka život poučí – přestože to vyžaduje čas.

On ze sebe vydává vždy to nejlepší a totéž očekává od druhých. Kromě toho se nezištně snaží ukázat všem, čeho jsou schopni.

Někteří druzí podotýkají: „Jsou mezi námi i nevděčníci“.

Bojovník se tím nenechá zmást. A dál povzbuzuje své bližní, protože tak povzbuzuje i sebe.

Rukověť bojovníka světla, Paulo Coelho

Jeden básník říká: „Bojovník světla si vybírá své nepřátele.“

On ví, čeho je schopen: nemusí hlásat po světě, jaké má vlastnosti a ctnosti.

Každou chvíli se však objeví někdo, kdo chce dokázat, že je lepší než on.

Pro bojovníka neexistuje někdo „lepší“ nebo „horší“: ke své osobní cestě má každý člověk potřebné vlohy.

Někteří lidé však naléhají. Provokují, urážejí, dělají vše, aby ho rozzlobili.

Tehdy mu jeho srdce říká: „Nevšímej si urážek, ty nijak nezvýší tvé schopnosti. Zbytečně se unavíš.“

Žádný bojovník světla nemaří čas tím, že by naslouchal provokacím: on hodlá naplnit svůj osud.