Vzduch je přesycen motlitbami

Bolest hlavy střídá smutek a smutek radost nevelkou.

Na tuto nemoc není lék, který lze spolknout a zapít.

To, co fungovalo dřív teď nepomáhá.

Andělé roztahují svá křídla.

Ve vzduchu se nese hlas zástupů a každá jednotlivá motlitba, přání i nářek se nese k sluchu anděla i každého, kdo se naučil naslouchat.

Tolik milosti bylo lidem dáno, tolik příkoří bylo zažehnáno.

Tolik motliteb a tolik přání, tolik nářků a bolesti…

Teď zní ta hudba devátá a spojuj  národy v krajině ohroženého lidství. Protože hudba není jen dar, ale i služba… a nejen to zaznívá v Poselství hudby od Zdeňka Lukáše s poezií  Markéty Procházkové.

Jen hudba pomůže přehlušit zvuk tolika motliteb.

Člověk nebyl stvořen k tomu slyšet hlas tisíců nebo snad ano?

Mars

Nic. Jen hnědá šeď. Objevuji se tvary, pravidelné , koule ve schématu, sefiroty. Dokonalá molekula. Červená linka vede po cestách stejně tak, jako by neuron utíkal udělat svou práci v nervové soustavě. Jedna sefirota se otevírá.

Skrz malinké okno se prodírá červené světlo. Procházím.

Jsem ve světlém prostoru a kolem mne se rozprostírá stín. Ten se zvětšuje. Skrčím se. Jen těsně vedle mě dopadne obrovská noha v sandálu. Noha patří muži oděném v tóze. Na kudrnaté hlavě se mu skvěje vavřínový věnec .

Dnes mě nezašlápne: „Podívej“.

Otočila jsem se a stojím na pódiu. Dole je mnoho lidí, plný sál. Nejsou to lidé, jsou to děti. Podívám se lépe. Nejsou to děti. Nemají oči, místo úst další prázdnou černou díru a v ní: zuby.

Šedé bytosti se na mě vrhly a začali mi okusovat bělostná roztažená křídla. Křídla se zalila krví. Tu najednou, uslyšela jsem v hlavě hlas: „ne, křídla ti ještě nechám“.

Podívala jsem se na krvelačné bytůstky znovu, ale stála jsem v lese obklopená jeleny, laněmi a zajíčky. Smutně hleděly na prázdné žlaby. Hned vedle stála kamenná studna a byla v ní voda. Pomocí džberu jsem naplnila žlaby. Pozorovala jsem ta zvířata s utkvělou myšlenkou na to, jak jim zajistit vodu, až odejdu.

Místo studny se mi zdála nejvhodnější fontána.

Zvěř měla krásné hnědé oči a jedna laň s malým jelínkem se přišla pohladit. Voda tryskala z fontány uprostřed lesa, který pomalu potemněl.

Červené světlo pomalu pohasínalo tak, jak se otvor sefiroty uzavíral. Sefiroty se opět skryly v temném prázdném prostoru.