Delší epitaf než by se slušelo

Holubice míru se zlomeným křídlem usedla na optický kabel zcela znavená. Měla za sebou tuze dlouhou a strastiplnou cestu.Viděla stromy, se kterými se už nikdy neshledá, sušiny dříve plné vody, zvířata, která jsou těmi posledními, lidi, kteří pozbyli cit a radost ze života.Začala pět tklivou píseň plnou hoře, nářku a bolesti.

Přiletěl k ní havran černý jako noc. Pohlédl na ni, uronil slzu a přestože to nemá ve zvyku, svým hlasem holubici pohladil.Stačilo tak málo: projevit účast s bezprostřední upřímností.I ta slza stačila k tomu, aby otevřela hráz všemu, co už dál nemohla vlastnit nenasytná přehrada. Všechen cit zaplavil srdce holubice stejně jako požáry sužované lesy.

Když pohasl poslední uhlík sváru a dým zlosti, holubice zamávala uzdraveným křídlem.To v lidech se probudila naděje. Kdosi v obývacím pokoji za oknem odložil svůj mobil na sedačku, vstal od televize a podíval se z okna. Sledoval, jak kapky deště na střechách, parapetech, silnicích a chodnících hrají spásnou symfonii. Od tohoto vhledu nemohl odtrhnout oči a uviděl, že i za dalšími okny v ulici stojí lidé a pozorují to, co on.

Stačilo pozvednout ruku s uvolněnými prsty a zamávat. Jak se úsměv rozlil na lidských tvářích, tak i holubice pookřála.

V lidech se probudila naděje a lidé mají moc tvořit. Doteď ji málo využívali, ale teď budou. Mezi lidmi se rodí tvůrčí myšlenky a vše, co tomu dosud stálo v cestě, se rozpomíná na cit, hodnoty a radost ze života.

Holubice odletěla. Havran ji teď doprovází. Bez konce není začátek.

Uran

Zaznění bubnu odstartovalo raketu. Raketa obletěla zeměkouli. Toto všechno jsi ty.A jak jsem tak vnímala celistvost, obrazem prostoupil ohromný jelen s bohatým parožím. Z temene hlavy mu vytékaly 4 řeky směrem vzhůru.Ty řeky byly vlasy. Když jste se do nich ponořili, zmizeli jste, řeka také. Mohli jste se objevit a zase zmizet dle libosti a přání.Pozornost upoutal proud jedné z řek. Byl to mohutný vodopád tekoucí ze skalního útesu. Zpoza vodopádu se objevil velký stín. Skrz tekoucí vodu se prodala nejdříve jedna, pak další tři hlavy a s nimi ohromné tělo. Drakovo tělo připomínalo zeměkouli a bylo vším s ohlušujícím vodopádem na pozadí. Drakovo tělo bylo šedozelené a jeho obrysy pokrývaly tvrdé šupiny. Hlavy měl mohutné, spíš hranaté a všechny tři byly spojeny s tělem objemným krkem.Podala jsem mu košík lahodných čerstvých jahod, který i s obsahem slupl jako malinu. Hodil mi žhavou měnící se kouli. „Buď hodná“.Hrála jsem si s ní, mohla se zakalit, ale kutálela jsem ji z jedné ruky do druhé a změnila ji na samozářící bílou kouli. Koule nepálila, její světlo bylo léčivé a živoucí zároveň. Drak si ji vzal a do dlaně mi položil pár náušnic s černými broušenými korálky.Vydat se k další řece už nebyl čas.

Generace ukradené budoucnosti

Revoluce. Tak romantický pojem. Nese sebou revoltu, vzdor, tak charakteristické rysy pro období dospívání.

V současnosti nálada v naší nevyhraněné společnosti vře. Hledáme se. Hledáme se každý sám a hledáme, co chceme. Zatím však tušíme jen, co nechceme.

Odmítáme předešlou generaci těch, kteří si svojí revolucí již prošli. Bylo to tehdy, když byly průmyslově zaměřené obory plné studentů s nadějemi, s odhodláním, s vírou v život a lepší budoucnost.

Tehdy tu revoluci dotáhli až do konce. Svět se pak změnil v naší rodné kotlině.

Svět se transformoval, otevřely se možnosti cestování a uplatnění ve službách a průmyslové odvětví zchátralo. Každý chtěl jiné, to lepší. Nikdo nechtěl v továrnách marnit svůj čas. Továrny vedli lidé, kteří se neuměli orientovat v mezinárodních vodách obchodu.

Studenti vyhráli revoluci, ale prohráli svou osobní bitvu se životem. Jejich studijní obory je nemohly připravit na život ve světě s novými pravidly. Ta pravidla někteří pochopili velmi dobře a velmi rychle. Patří mezi ně osobnosti, které udávají tempo a směr současného života dodnes.

A tehdejší studenti? Buď se dál vzdělávali a snažili se svést další osobní bitvu se životem nebo čekali, až jim někdo dá instrukce.

To už ale vyspívala nová generace děti, které se už v základní škole učili základům programování, učili se na středních školách pracovat s informacemi, veřejná internetová platforma se začala plnit informacemi. Tato generace už věděla, že ji nikdo nedá nic zadarmo a v tomto prostředí se naučila žít.

Následuje další generace děti těch studentů, kteří pomohli iniciovat Sametovou revoluci. Tyto děti tápou. Žijí v rodinách s rodiči, kteří se stále hledají a… tak cestují. Mohou. Odstěhují se do zahraničí, nevytváří si kořeny v rodné zemi, vracejí se „domů“ občas a nebo vůbec.

Rodiče stárnou,.slábnou, umírají….sami.

Ó, jak jsme předvídatelní a nebo ne

Dnes přestanu opakovat stejné chyby, vzorce chování. Kdo jsem a co vlastně chci?Možná jsme si kladli podobnou otázku ať už proto, že nám to někdo poradil a nebo prostě, jen tak.Takže, jaké je to žít: jen tak?Hloupost, zkus to, ale lepší je to udělat tak a tak, lepší je se zachovat tak nebo jinak, já to doporučuji….

Necháme si poradit skoro vždy.Jednou ale, snad, přijde malý záblesk uvědomění, kdy si řekneme: proč?

Toto malé „proč“ nám nedá spát. Už ho nikdy nevymažeme. Přestože teď tu myšlenku zaženeme, vrátí se. Vrací se v různých podobách.Konejší nás: To zasáhl osud, to jste nemohli ovlivnit…

To náhlé „proč“ má jiný názor.I když se rozhodneme uvěřit, že to je náhoda, shoda okolností a zůstáváme nadále předvídatelní, zdatně plníme statistiky, určujeme trendy, řekneme si: vše je v pořádku, je to právě tak, jak to má být, jednoho se nikdy nezbavíme.Navždy s námi zůstane to malé, neviditelné : proč.

Je to taáák lákavé

Jak souvisí pyramidový efekt s absencí schopnosti přiznat si chybu nebo důvěru ve zjevně nereálné sliby atd.?“

Možná jste už četli na sociální síti (Pavel Pelc cituje z neuvedeného zdroje) :

Znám příběh, který Ježíš říkal svým učedníkům a jestli ne, určitě by ho říkal. Jeden muž, buď to bylo z Judeje nebo Bruntálu, teď nevím, dostal na stůl dva hrnečky s kávou.

„Modrý hrnek, v něm je cukr, mlíko, kafe a nachcáno. Zelený hrnek, tam je jen káva. Bez ničeho,“ sdělil mu hostitel.

„To o tom nachcání mi jistě říkáte, že mi nechcete dopřát mléka a cukru“ hartusil muž a vybral si hrnek modrý.

Když se ho hostitel po vypití zeptal, jak mu chutnali chcanky, muž se zatvrdil, že ta káva byla nějaká divná,m ale chcanky v ní rozhodně nebyly, spíše hostitel neumí udělat dobrou kávu.

A tak hostitel nabídnul mu znovu modrý hrneček a řekl: „Pokud tam tedy nebyly chcanky, pij znovu“

A muž, protože by nevypitím chcanek přiznal, že předtím vypil chcanky, znovu vypil chcanky.

„Amen, pravím vám,“ řekl Ježíš, „kvůli hrdosti nejeden muž pije znovu a znovu chcanky a čím víc chcanek vypije, tím více je prohlašuje za manu skoro Mojžíšovu, protože po desátém kole by musel přiznat, že jich vypil dvě vědra. Nyní jděte a šiřte tuto zvěst.“

Úplně totéž se děje na úrovních místních zastupitelstev. Třeba radniční noviny, teď ještě hojně rozšířený mobilní rozhlas, nejméně třetina slouží propagaci místního politického osazenstva, viz průvodní slova starosty, radních a pod. To všechno se děje za veřejné peníze. Vlastníci tiskovin a dalších médií našli způsob, jak efektivně rozšířit svoji reklamu a snad i vliv na veřejné mínění. Jedni se učí od druhých. Snad proto vzniká, obzvlášť v poslední době, tolik nových informačních kanálů . O svůj vliv svádí každodenní boj a my jsme jejich cíl, armáda a prostředek k jejich cílům zároveň. Byla by velká škoda si myslet, že se to neděje na všech úrovních.

Vždyť se to děje ve všem, ať už to jsou volby nebo třeba reklama na půjčku nebo na Světlo pro svět. Zvládneš málo, příště přitvrdíme, protože se hrany postupně obrušují a tak jen houšť. To, co bylo eticky nemožné před 50 lety je dnes běžné,tech příkladů najdeš všude mnoho. Tisíckrát opakované lži se stávají pravdou. Přestože jsme hltali geniálního dr. House, ve skutečnosti se k takové lékařské pomoci dostane jen mizivé procento a situace v nemocnicích vypadá, jak vypadá. A ještě můžeme být rádi, jinde je i horší a jinde žádná. Je to o tom, že realitu si dokáží přiznat jen ti nejstatečnější, ale těch ostatních je daleko víc a vždy se podporují. Musí, protože by se jinak zhroutili, zhroutilo. A to taky jen zdánlivě, protože by se zase postavilo, ale komu se dnes chce pracovat, že? Práce vždycky bolí. Čím víc se bojíme bolesti, tím víc věříme lžím a někteří jdou tak daleko, že o nich přesvědčují ostatní a potvrzují si je navzájem. Žijeme v karetní hře,ale ty naše domky staví někdo jiný. Někdo, kdo může kdykoli fouknout. Takže raději budeme rádi za ty karty, které jsme dostali k užívání a tlak se postupně zvyšuje. Ten tlak působí vnitřně, ve stresu jsou dnes už i malé děti a i těm dáváme pít z modrých hrníčků. Proč? Protože je lepší mít kamarády, aby člověk nebyl sám. Samota je druhá věc, co bolí. Práce a samota….“ zaznívá dále v diskuzi.

Dáte si kávu z modrého nebo zeleného hrníčku?

Děkuji, dnes raději čistého vína

O lenosti, zrcadlech a o nás

„Maminky, zapomněla jsem na hřišti zdravou láhev, pomožte“ .

Zlaté české přísloví praví: „pomož si sám a bude ti pomoženo“.

Souvisí to zdánlivě málo, přesto velmi moc. Popišme si hypotetický příklad. Maminka zapomene láhev na hřišti, ale nedojde si pro ni. Využije sociální síť, aby to za ni někdo udělal. Takoví se najdou? Najdou 😃. Jiná maminka kontaktuje majitelku a snaží se jí láhev vrátit. „Teď to nejde, tam to nejde“, i když by to měla s dovážkou domů.

Děti jsou naše zrcadla a tak se nám může někdy zdát, že nám ztrpčují život, jak jen to jde.

Majitelka lahve si utírá zvratky z halenky, právě vystoupila z autobusu. Jede s mimčem v kočárku a se starším dítkem do školky a cestou si vyzvedne lahvičku, kterou jí v jiné školce zanechala ta druhá maminka před cestou do práce.

Ne děti, život si s námi zahrává.

Občas musíme něco udělat jinak.

Život není jednoduchý a už vůbec není černobílý. Hodně toho o maminkách nevíme. Ještě méně toho víme o dětech. V každém z nás je dítě. Každý se stále učíme.

Příležitostí je mnoho.

Ještě zamíchám omáčku

Přichází a odchází uprostřed filmu, nestihne ani konec a už je uprostřed dalšího filmu…

I tak by bylo možné popsat náš život „pod palbou“ médií. Jedna reklama, oprava: kauza, končí a druhá už dávno začala, třetí se čtvrtou dýchá na krk a šlape na paty.

Jsme zahlceni neúplnými příběhy a marně se snažíme psát ten náš.

Nemusí to tak být.

Popišme si trochu s nadhledem politický koloběh. Koaliční smlouva je benefit i závazek, každopádně mocný nástroj, jak změnit výsledek voleb. Má v koloběhu své privilegované místo.

Informační kanály zřízené z veřejného rozpočtu provozuje vždy aktuální „řídící jednotka“. Každý nový subjekt s tím počítá, v případě zvolení zahrnul do kalkulace, jak ušetří za reklamu.

4 roky… To je čas, ve kterém se odměřují politické úspěchy a neúspěchy. To je zároveň dlouhý čas z pohledu nákladů na placenou nebo neplacenou reklamu.

Opozice, to je nejen vypovídající postavení, ale zároveň i čestný status. Mohli bychom si ho představit na vítězných pirátskozelenokřesťanských koalicích. Když jste v opozici, máte čas. Máte čas hledat chyby, v lepších případech i řešení, máte čas na chyby upozorňovat (jste-li zároveň „výherce“ voleb, značně se tím sníží reálné náklady na nezbytnou reklamu). Veřejnost je zvyklá, opět to slovo, brojit proti vládnoucí sestavě a tak máte další volby v kapse. Jak dlouho bude trvat, než se veřejnost odvrátí poté i od Vás? Z pravidla minimálně jedno období, tak nejdříve 4 roky.

Žijeme v době, kdy vzniká nový propracovaný opoziční politický subjekt. S nadsázkou lze poznamenat, že nový politický subjekt vzniká každou chvilku, každý den ať už přihláškou do rejstříku nebo v představě jednotlivce. Na rozdíl od představ, subjekt, který má jasnou strukturu, spojil něco známého, něco nového s něčím půjčeným a platí kvalitní reklamu v nejsledovanějších médiích, ten má velkou šanci na úspěch.

Jaké jsou výsledky? Jde v politické hře vůbec o ně? Politika je soubor filmů bez známého konce. Řeknete si, každý příběh nějak končí. V politice je tomu jinak. Investice, které započaly v jedné éře se finalizují v některé z dalších. Hodnocení projektů se nekoná, projektový tým včetně manažera se mezitím několikrát změnil. Politika je nefunkční model projektového řízení.

Vyskytne-li se chyba, opozice na ni upozorní. Změní-li se stav a rozvržení zodpovědností, buď se rychle zapomene nebo na chybu nová opozice opět upozorní, ovšem už z vlastního odlišného pohledu.

Každý odlišný pohled vytvoří nový film, od kterého je nutné opět odběhnout „zamíchat omáčku“ (dosaď cokoli:dojet do práce, vyzvednout děti ze školky, auto z opravny, cokoli, co musíš nebo jsi zvyklý). Nestihneme-li konec, určitě se najde někdo, kdo ho převypráví.

All foto: pixabay.cz

Tisíckrát ne umořilo vola

Opakování je matka moudrosti, možná otec nebo cokoli jiného. Jedno podmiňuje druhé. Alespoň tak praví zlaté české přísloví.

Je to tak? Pokud se snažím někomu něco vštípit, tak to jedině potvrzuji.

Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou, praví další klasika.

Postupně tak docházíme k volební urně nebo do obchodu (dosaď cokoli, kde se musíš rozhodnout) plni obav nebo nadšení z očekávání, přestože víme, že na nás všude působí reklama.

Reklama slibuje. Zaplať bůh za nové generace, které se ještě tolikrát nezklamaly.

Zklamání by nám ale nemělo bránit v touze hledat podstatu věci, problému, v hledání zdrojů informací. Potřebujeme se rozhodnout. Už nechceme být znovu zklamáni a nemusí to zažít ani naše děti. Chceme pro ně přece to nejlepší.

Foto: pixabay.cz

Až zničíme Agrofert, bude nám líp

Na demonstraci 4.6.2019, jak příhodné datum pro oslavu „den nezávislosti“, hned na začátku zaznělo z úst Jaroslava Kmenty: „raději 10 kmotrů než jednoho oligarchu“.

„Národ sobě“ znělo z dalšího vášnivého projevu.

Můžeme být neskutečně hrdí, že po 30 letech zažíváme další velkou „národní“ revoluci.

Co si od toho slibujeme tentokrát: svobodu, kvalitní potraviny, čistý vzduch, zelené parky, levnější volání, dobytek na pastvinách místo v klecích, volební právo pro vybrané skupiny, uspokojení vlastních tužeb a přání, volný přístup k informacím, odkup linek Agrofertu drobnými podnikateli, zrušení EET a zákazu kouření, legalizaci lehkých drog, spravedlnost.

Václav Dolejší komentoval současnou situaci: „5 stran uvažuje o koalici. SPD, KSČM – ti se nechtějí spojovat a nikdo s nimi“.

Nad námi se vznáší nevyslovená otázka: Co chtějí dělat další politické strany, ty marginální?

Můj děda před smrtí prohlásil: „nikdy není tak špatně, aby nemohlo být lépe“. Měla jsem ho moc ráda a vážila si ho, tak jsem to pořekadlo nechala bez opravy.

Celý záznam úterního odpoledne můžete shlédnout zde: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=948464982211377&id=1737035843238717

Foto: pixabay.cz

Když ryba pluje po proudu, také se nemusí tolik snažit

Když ryba pluje proti proudu, tak ostatní ryby doufají, že ji něco sežere.

Když čteme něco podobného, řekneme si nejspíš: „chudák rybička, tak odvážná a ty ostatní, ty jsou tak zlé“, nebo, jsme-li větší cynik: „dobře jí tak, má, co chtěla“.

Jenže ryba stále pluje a je jí jedno, co si o ní, ostatní ryby nebo my, povídáme.

Nedivme se rybám, že jí nepřejí moc pěkný osud. Je to hlavně proto, že se skoro každá ryba zamýšlela nad tím, že by se vydala jiným směrem než hejno. Sní často o tom, že zítra udělá něco jinak. Ráno se probudí a nazuje stejné botky (😃). Než by si přiznala, že nedokáže uskutečnit svůj sen, raději pomůže zničit tu, která to chce zkusit.

Pak připluje žralok. Ten neřeší své sny. Má hlad. Máme mu to za zlé?

Foto: pixabay.cz